Souhlas se zpracováním osobních údajů


1. Udělujete tímto souhlas Statutárnímu městu Ostrava – městskému obvodu Ostrava – Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba, IČ: 00845451 a koordinátorce Sdílko akademie, Kamile Smutné (IČ: 88027937) jakožto správcům osobních údajů (dále jen „správci“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávali tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • adresa

2. Jméno, příjmení, název společnosti, e-mail a adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem:

  • rozesílání e-mailového kontaktu
  • zasílání obchodních sdělení a newsletterů
  • zaslání fyzické zásilky na adresu

Tyto údaje budou Správci zpracovány po dobu 10 let ode dne jeho udělení.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info@sdilkoporuba.cz nebo dopisu na kontaktní údaje správců.

4. Správci prohlašují, že odpovídají za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a rovněž za to, že tyto osobní údaje nebudou zneužity. Databáze osobních údajů vedená správcem může být přístupna pouze osobám, které na základě pracovní nebo jiné smlouvy pro správce tyto osobní údaje zpracovávají, případně správcem pověřeným zpracovatelem osobních údajů. Tyto osoby a zpracovatelé jsou zavázání mlčenlivostí o všech osobních údajích, se kterými se tímto způsobem seznámily.

5. Jak nás kontaktovat?

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:
KLIMUS& PARTNERS s.r.o., se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO: 03373444, ID datové schránky: ewann52, e-mail: roman@klimus.cz; kontaktní údaje pověřence: Martin Krupa, email: martin.krupa@gdpr-opava.cz, tel.č. 724 356 825

Kontakt na správce osobních údajů:
ID datové schránky: xpkbv55
e-mail: posta@moporuba.cz
adresa: Statutární město Ostrava- městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

Odpovědná osoba za oblast ochrany osobních údajů u Úřadu městského obvodu Poruba:
Mgr. Aleš Novotný, tajemník Úřadu městského obvodu Poruba, tel. kontakt: +420 599 480 220, kancelář č. 311 (budova A úřadu), Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

Zástupce odpovědné osoby:
Mgr. Pavlína Pastrňáková, útvar interního auditu, finanční kontroly, stížností, peticí a podnětů, tel. kontakt: +420 599 480 644, kancelář č. 314 (budova D úřadu), Vřesinská 1/8, 708 56 Ostrava – Poruba